O MĘŻCZYZNACH

Zaczęło się zupełnie zwyczajnie. Niedługo po rozpoczęciu pracy w parafii w Libiążu, jak co dzień rano usiadłem w konfesjonale. Przy kratkach uklęknął mężczyzna. A kiedy skończył wyznawać grzechy, w moim sercu zrodziła się modlitwa: Panie Jezu, daj mi takie pragnienie świętości i wchodzenia w głębie Boże Ducha, jak On ma. To doświadczenie pragnienia głębi i wzrastania wróciło jeszcze kilka razy w czasie rozmów z różnymi ludźmi, przy różnych okazjach.

Po mniej więcej roku mojej pracy w Libiążu, w gronie 5-6 osób podjęliśmy decyzję: startujemy. Pierwsze spotkanie: w małym gronie. Pierwsze Słowo, które Pan do nas skierował. I pierwsza radość z tego, że Pan chce się nami posługiwać: moim kapłaństwem po to, by sprawować sakramenty i posługiwać głoszeniem Słowa a Ich wiarą i świadectwem, by umacniać siebie nawzajem i przekazywać wiarę, przede wszystkim w rodzinie.

I szybko okazała się, że w Libiążu i w okolicy jest więcej mężczyzn świadomych odpowiedzialności, jaka na nich spoczywa. Dziś spotykamy się raz w miesiącu. Rozpoczynamy Eucharystią a później dzielimy się Słowem i podejmujemy formację. Wielką radością jest to, że chcemy się dzieli swoim doświadczeniem i pasjami i umiemy razem spędzać czas w różnych aktywnościach.

Nasz Patron – św. Józef – w Piśmie Świętym nie wypowiedział ani jednego słowa. Był człowiekiem solidnej pracy ale też serca otwartego na Boże natchnienia. Tego właśnie chcemy się uczyć – solidnej pracy i brania odpowiedzialności za tych, których Pan Bóg nam dał i wzrastania w zasłuchania w wolę Bożą na co dzień.

ks. PiotrKim jest Mężczyzna Św. Józefa?

W naszych czasach, kiedy jest tak wiele przeszkód odciągających od życia w wierze, mężczyzna Św. Józefa jest tym, który szuka Pana (Jr 29,13) “Będziecie Mnie szukać i znajdziecie Mnie, albowiem będziecie Mnie szukać z całego serca”. Idąc za przykładem Jezusa, bardziej staramy się służyć potrzebom innych niż szukać władzy i przywilejów (Łk 22,25nn). Jednakże to powołanie nie jest ciężarem niesionym samemu, mężczyzna św. Józefa otrzymuje wsparcie od swych towarzyszy, którzy “zachęcają się wzajemnie i budują jedni drugich” (1 Tes 5,11) i trwają w Bożej mocy (J 15). W rezultacie mężczyzna Św. Józefa spełnia się w radosnym odkrywaniu życia według Bożego planu. (Kol 1,9-12). W skrócie, Św. Józef był mężczyzną najbliższym Jezusowi, chcemy jak on stawać się mężczyznami oddanymi Jezusowi Chrystusowi, naszemu Panu i Zbawicielowi.Jak żyje mężczyzna Św. Józefa?

Mężczyzna Św. Józefa opiera się na Chrześcijańskich wartościach i obietnicy wierności swemu powołaniu. Niniejsze rozważania i pytania mają stanowić podstawę dla zrozumienia, kim jest mężczyzna Św. Józefa. Są one do rozważenia indywidualnie lub w małych grupkach. Rozważanie kończymy dziękczynieniem za ochronę świętego Józefa.

Katoliccy mężczyźni,którzy zawierzyli Jezusowi rozumiejąc, że stawanie się Mężczyzną Świętego Józefa jest procesem zobowiązuję się do przyjmowania Łaski i Mocy dostępnej poprzez Jezusa Chrystusa i życia według tej drogi, którą podejmuję wobec moich braci.

Zobowiązuję się do kroczenia drogą nawrócenia, życia w Prawości i Uczciwości, aktywnego świadczenia o Jezusie Chrystusie w życiu codziennym, pracy, społeczeństwie, parafii i rodzinie, bycia otwartym i współczującym wobec napotkanych ludzi oraz do kroczenia tą duchową drogą w towarzystwie moich chrześcijańskich braci. Będę uczestniczył w tym apostolacie poprzez: - Udział w niedzielnej Mszy Świętej wraz z moją rodziną - Rozwijanie mojej modlitwy osobistej i udział w Mszy świętej w tygodniu przynajmniej raz w miesiącu - Częstego korzystania z Sakramentu Pojednania - Modlitwę i spędzanie czasu z moją rodziną - Zbierania razem z innymi mężczyznami na rocznych konferencjach i sezonowych spotkaniach.

Social Media
Obserwuj nas


Aktualności
Co u nas słychać ?
Spotkanie
Nasze kolejne spotkanie odbędzie się w środę 4 października 2017 o 17.00 w kościele Przemienienia Pańskiego w Libiążu. Rozpoczniemy Eucharystią, następnie przejdziemy na plebanię gdzie będziemy rozważać Pismo Święte i rozmawiać o nauczaniu LINK DO NAUCZANIA. Zapraszamy wszystkich mężczyzn z naszej Parafii i nie tylko, którzy pragną szukać czegoś więcej.
Social Media
Obserwuj nas


Aktualności
Co u nas słychać ?
Spotkanie
Nasze kolejne spotkanie odbędzie się w środę 4 października 2017 o 17.00 w kościele Przemienienia Pańskiego w Libiążu. Rozpoczniemy Eucharystią, następnie przejdziemy na plebanię gdzie będziemy rozważać Pismo Święte i rozmawiać o nauczaniu LINK DO NAUCZANIA. Zapraszamy wszystkich mężczyzn z naszej Parafii i nie tylko, którzy pragną szukać czegoś więcej.